Курс за администратор на онлайн магазин

Администратор на онлайн магазин

Обучение - администратор на онлайн магазин - сертификат

УебПрогрес ЕООД организира индивидуално обучение за подготовка на администратори на онлайн магазини, базирани на платформата на PrestaShop или друга CMS по избор. Обучението е изцяло с практическа насоченост, а след неговото приключване се издава сертификат, който ще ви послужи пред вашите настоящи или бъдещи работодатели.

Обучението включва запознаване с платформата и работата с административния панел, инсталиране на нова тема (дизайн), извършване на основните настройки, както и конфигуриране на някои важни модули, в т.ч. методи на доставка и плащане, създаване на категории и базови продукти с техните характеристики (модел, наличност, производител, цвят, снимка, цена, количество и т.н.).

Важно е да знаете, че в рамките на 3-4 часа научавате толкова много за платформата и нейната функционалност, колкото не бихте успели да научите сами дори за месец. В тази връзка, следва да се посочи, че ние извеждаме основните акценти, върху които е построена платформата за електронна търговия и фокусираме вниманието ви само на действия, които биха ви били полезни за бъдещата работа. Това е една добра основа, върху която може сигурно да стъпите, но не бива да спирате до тук, а е необходимо да продължите с практическото опознаване на платформата.

Продължителност: 1/2 ден.
Цена на обучението: 100 лв.

За справки и записване:
тел.: 0895 627 800 - Стефан Кирилов
e-mail: webprogres@mail.bg


Тагове: администратор, онлайн магазин, prestashop, престашоп, обучение, уеб дизайн

Продължи